loading spinner
Totalt: (exkl. moms): 0 SEK

Sekretesskänsliga data eller personuppgifter hanteras via vår webshop. Solits lägger stor vikt vid en korrekt hantering av personuppgifter. Därför behandlas personuppgifter noggrant och säkert av oss.

 

Vid vår bearbetning följer vi de krav som ställs i sekretesslagstiftningen. Det betyder bland annat att:

 

• Vi tydligt anger med vilka syften som personuppgifterna hanteras. Detta görs via denna sekretesspolicy.

• Vi begränsar vårt register med personuppgifter till att endast innehålla de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål.

• Vi ber dig först om ett uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt samtycke krävs.

• Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter samt krav på de parter som hanterar personuppgifter på uppdrag av oss.

• Vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter för inspektion, korrigering eller radering.

 

Solits ansvarar för databehandlingen. I denna sekretesspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder och för vilket ändamål. Vi rekommenderar dig att läsa detta noggrant.

Denna sekretesspolicy ändrades senast 2018-04-18.

Användning av personuppgifter

När vi använder vår webbshop får vi viss information från dig. Det kan vara personuppgifter. Vi behåller och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls av dig direkt, inom ramen för den begärda tjänsten, eller om det är uppenbart att de tillhandahålls för hantering av oss.

 

Vi använder följande uppgifter för de ändamål som nämns i denna sekretesspolicy:

• Namn, adress, bostadsort
• Telefonnummer
• Fakturaadress
E-post adress

Tillgång till portal

Med vår portal kan du få tillgång till en förvaltningsmiljö där du själv kan ställa in, ange och ändra uppgifter.

 

Hanteringsorder

När du lägger en beställning hos oss använder vi dina personuppgifter för att hantera beställningen. Om det är nödvändigt för en korrekt hantering kan vi även ge dina personuppgifter till tredje part. Du kan läsa mer om detta senare i denna sekretesspolicy.

Information

Vi kan förutom informationen på vår hemsida också informera dig om våra nya produkter och tjänster:

  •          Per e-mail
  •          Via sociala media

Kontaktformulär och nyhetsbrev

Via vår webshop erbjuder vi möjligheten att ställa frågor via ett kontaktformulär, där du ombeds fylla i olika uppgifter för att hantera din fråga. Du väljer själv vilken information du anger. De uppgifter du skickar oss kommer att behållas så länge formuläret existerar för hantering eller det är nödvändigt för att ge ett fullständigt svar på innehållet i ditt e-mail.


Vi erbjuder ett nyhetsbrev där vi informerar berörda parter om våra produkter och/eller tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk, och via den kan du också avregistrera. Din e-postadress kommer endast med ditt uttryckliga tillstånd att läggas till i listan över abonnenter.

 

Platsdata

Om det behövs för tjänsten kan vi samla platsdata (GPS) från dig. Vid det specifika tillfället kommer frågan om att ge stillstånd att ställas.

Denna (plats) data kan också lagras och hanteras av leverantören av till exempel navigations- eller kartprogramvaran som Google Maps, men data kan också användas av exempelvis Google eller Apple själva. Vi har inget inflytande på detta och rekommenderar att du läser relevanta sekretessutlåtanden från de berörda leverantörerna.

Publicering

Vi publicerar inte dina kunddata.


Annonser

Vår webshop visar inte annonser.

Tillhandahållande till tredje part

Dina uppgifter ges uttryckligen inte till tredje part.

 

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att hålla reda på hur besökare använder vår webshop. Vi har tecknat en hanteringsöverenskomst med Google angående avtal gällande hanteringen av våra data. Dessutom tillåter vi inte Google att använda den erhållna analys-informationen för andra Google-tjänster, och slutligen anonymiserar vi IP-adresserna.

Skydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig tillgång till personuppgifter. Vi tar särskild hänsyn till följande åtgärder:

  •          Tillgång till personuppgifter är skyddad med användarnamn och lösenord.
  •          Vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer eller SSL) som skyddar all information mellan dig och vår hemsida när du anger dina personuppgifter.


Lagringsperioder

De personuppgifter som beskrivs ovan behålls så länge som är nödvändigt för att behandla dina beställningar, inklusive garanti. Vi lagrar sedan data i högst ett år för de statistiska syften som beskrivits. Uppgifterna kommer då att raderas om det inte finns en lagstadgad skyldighet som kräver längre lagringsutrymme (t.ex. den sjuåriga skattskyldigheten för betalningsuppgifter).

 

Tredje parts webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte webbplatser för tredje part som är kopplade till vår webshop genom länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi råder dig att läsa sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

 

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det är därför lämpligt att regelbundet kontrollera sekretesspolicyn och hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.

Inspektion och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller frågor om inspektion och ändring av (eller radering av) dina personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 

Du kan också skicka en begäran om att visa, ändra eller ta bort denna data. Du kan också skicka en begäran om dataexport av uppgifter som vi använder med ditt samtycke eller ge ett motiverat uttalande till varför vi bör begränsa behandlingen av personuppgifterna.

 

För att förhindra missbruk kan vi be dig om en tydlig identifiering. När det gäller inspektion av personuppgifter kopplade till en cookie, måste du bifoga en kopia av den aktuella cookien. Du kan hitta dessa i inställningarna för din webbläsare. Om uppgifterna inte är korrekta kan du begära att vi ändrar uppgifterna eller tar bort den.

 

Dataskyddsmyndigheten

Självklart hjälper vi dig gärna om du har klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter. Enligt privatlivslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten angående denna behandling av personuppgifter. Du kan kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten för detta.

 

Kontaktuppgifter:
Solits VOF
Linnewever 5
2292 JG Wateringen
info@podierochmontrar.se