loading spinner
Totalt: (exkl. moms): 0 SEK
  1.     I denna disclaimer gäller följande definitioner:

Websida: Varje websida där utgivaren inkluderar en hyperlänk till denna disclaimer med avsikt att göra disclaimern gällande för sagda websida.

Utgivare/Publisher: Den auktoriserade utgivaren av websidan, nämligen Solits B.V.

Användning: Inkluderar inläsning, inloggning, förfrågan, konsultation, läsa, titta, lyssna, redigering, komplettering (formulär), sända, (temporärt) kopiera, lagra, sända vidare, distribution, använda service, utföra legala handlingar (t ex köpa, hyra).

Du: Den person eller juridiska enhet, oavsett om det finns en representativ kapacitet, som är användare av websidan.

Innehåll: Inkluderar texter, bilder, hyperlänkar, ljud och/eller videofiler och/eller andra objekt.

Förlust: Direkt eller indirekt förlust av vilken som helst natur, inkluderar förlorad data och egendom, förlorad omsättning, vinst eller vilken annan skada av ekonomisk natur.

  1.     Websidan styrs av villkoren nedan. Vid användande av websidan, godkänner du villkoren i denna disclaimer.

  2.      Utgivaren kommer att göra varje rimlig uppdatering och/eller komplettering av websidans innehåll. Trots denna omsorg och uppmärksamhet, kan det inträffa att innehållet inte är komplett och/eller korrekt.

  3.     Utgivaren presenterar websidans innehåll i dess nuvarande tillstånd, utan att tillhandahålla någon garanti eller försäkran gällande korrekthet, lämplighet för ett specifikt syfte eller liknande. Innehållet är av experimentell natur avsedd att användas av privatpersoner.

  4.     Utgivaren får, enligt insikt och tidpunkt som han själv väljer, göra ändringar på eller avsluta websidan, utan ansvar att tillhandahålla en förvarning. Utgivaren accepterar inget ansvar för ändringar på eller avslutande av websidan.

  5.     Annat än vad som anges i denna disclaimer, accepterar utgivaren inget ansvar för tredjeparts filer synligt länkade till websidan. En sådan länk medför inte något godkännande av sådana filer.
  6.     Obehörig eller olämplig användning av websidan eller dess innehåll kan utgöra ett brott mot intellektuella rättigheter, regler gällande sekretess, publicering och/eller kommunikation i sin bredaste bemärkelse. Du accepterar ansvar för all data som sänts från websidan.

  7.     Utgivaren reserverar sig rätten att neka dig sitt tillstånd att använda websidan och/eller tjänster som erbjuds på websidan. Utgivaren får i detta sammanhang övervaka åtkomsten av websidan.

  8.     Du ska skydda och ersätta utgivaren, dess anställda, representanter, licenstagare, handelspartners och författaren till denna disclaimer mot alla rättsliga och utomrättsliga åtgärder, domstolsbeslut etc. inkluderande kostnaden för laglig assistans, advokater etc. engagerade av tredje part och resulterar i eller relaterar till ditt användande av websidan, brott mot någon lagbestämmelse, eller brott mot tredje parts rättigheter.